“Bir işletmede özellikle yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışan işyerlerinde, zaman zaman yangınlar çıktığını, bunlardan bir bölümünün büyümeden söndürüldüğünü, bir bölümünün ise çok kısa bir zamanda büyük felâketlerle sonuçlandığını hepimiz biliyoruz. Gün geçmiyor ki bir yangın ve buna bağlı bir ölüm haberi almamış olmayalım. Eğer günlük haberlere bakacak olursanız her gün onlarca ölüm, yaralanma ve maddi kayıplara yol açan yangınları görebilirsiniz. Ancak bu yangınlar haber aralarında kaldığı için pek fazla dikkatimizi çekmemektedir. İşte bu nedenledir ki yangına ait temel konuların bilinmesinin önemi büyüktür.

Çünkü sakın unutmayın yangın ancak başlangıç aşamasındayken tamamen söndürülür ve kontrol atına alınır. Aksi takdirde çok kısa sürede büyük felaketlere yol açması kaçınılmazdır. Yangın Eğitimlerini bir işletmedeki tüm çalışanların alması gereklidir. Çünkü yangın sadece sizin yanınızda veya bölgenizde çıkacak diye bir kaide yoktur. Yangın her yerde başlayabilir. Makam odasında, Toplantı Odasında, Sekretaryada, bekleme salonunda, koridorlarda hatta çalışanların hiç uğramadıkları atıl ve gizli yerlerde vb. her yerde başlayabilir.”

“Yangın Risk Analizinin ve Yangın Risk Yönetiminin önemini göz ardı etmeyiniz. Yangın Risk Analizi, belirli bir yöntem ve sistem dahilinde, muhtemel/olası bir yangın başlamadan ve o işletmeye zarar vermeden önce yapılan yangın risklerinin önceden değerlendirilmesidir. Yangın Risk Analizinin amacı; Öncelikle yangın tehlikelerini ve kaynaklarını tespit etmek, Risk altında bulunan insanları belirlemek, Bu riskleri değerlendirerek azaltmak, ortadan kaldırmak ve risklere karşı korunmak, Kayıt tutmak, plan yapmak ve personele yangın konusunda eğitim verilmesini sağlamak, eğer binanızda bir yangın başlarsa, bu yangına karşı alınması gereken yangın önleme ve yangını yönetme tedbirlerine karar vermektir.”

Etkinliklerimiz
Bize Ulaşın