ANASAYFA » Yangın Risk Analizi (YRA)
Yangın Risk Analizi,  belirli bir yöntem ve sistem dahilinde, muhtemel / olası bir yangın başlamadan ve o işletmeye zarar vermeden önce yapılan yangın risklerinin  değerlendirilmesidir. Yangın Risk Analizinin amacı;
 
1. Öncelikle yangın tehlikelerini ve kaynaklarını tespit etmek
2. Risk altında bulunan insanları belirlemek
3. Bu riskleri değerlendirerek azaltmak, ortadan kaldırmak ve risklere karşı korumak
4. Kayıt tutmak, plan yapmak ve personele yangın konusunda eğitim verilmesini sağlamak
5. Eğer binanızda bir yangın başlarsa, bu yangına karşı alınması gereken yangın önleme ve yangını yönetme tedbirlerine karar vermektir.  

İngiltere yangın yönetmeliği tarafından talep edilen Yangın Risk Analizinin amacı, binanızın etrafında ve içerisinde yaşayan veya bulunan insanların ve mülkünüzün ( binalar, bina içindekiler ve burada yapılan aktiviteler dahil) zarar görmemesi ve bir yangının başlama ihtimalinin ortadan kaldırılması gibi hususların değerlendirilerek, sistematik olarak binanızın yangın risklerine karşı gözden geçirilmesi ve buna göre yeniden düzenlenmesidir.


Yangın Risk Analiz Adımları,


Risk Analizi
Risk Analizi


Etkinliklerimiz
Bize Ulaşın