ANASAYFA » Yangın Senaryoları
Yangın Algılama ve İhbar (Erken Uyarı) Sistemleri, yangını daha başlangıç aşamasındayken ve yangının büyümesine imkan vermeden sesli ve ışıklı uyarılar vasıtasıyla önceden haber vermek ve binalarda çalışan ve yaşayan insanların erken tahliye edilmesiyle, can ve mal kaybını en aza indirmeyi sağlayan gelişmiş–modern sistemlerdir.

Yangın esnasında binalarda mevcut olan tüm mekanik,elektrik ve elektronik olarak adlandırdığımız sistemlerin, yine binalara tesis edilen Yangın Algılama Sistemleri tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Elektrik ve Mekanik tesisatların Yangın algılama ve İhbar Sistemleri ile uyumlu olarak çalışması son derece önemlidir. Mimari, mekanik, elektrik ve elektronik sistemler ile donatılmış bir binada Yangın Algılama Sisteminin, Yangın Acil Durum İzleme, Kontrol ve Yönetim Sistemi olarak genişletilmesi ve bu sistemlerle entegre bir şekilde çalışması istenir  hale gelmiştir ve bu özellik binaların akıllı bina olmasına çok olumlu bir katkı sağlamaktadır.

Acil Durum Kontrol Sistemleri konusunda Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'te geçen 82. madde de bu konuya çok kısa da olsa değinilmiştir.

Acil Durum Kontrol Sistemleri
MADDE 82- (1) Yangın hâlinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil durum kontrol sisteminin;
a) Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları normal hâlde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri cihazlarının serbest bırakılması,
b) Merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması,
c) Duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi,
ç) Acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi,
d) Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması,
e) Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye veya eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması,
f) Mahalli itfaiye ile elektrik işletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum amirine, bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak haber verilmesi,
özellik ve fonksiyonlarına sahip olması lazımdır.
(2) Acil durum kontrol işlemleri, yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü içerisinde bulunan kontrol birimleri ile gerçekleştirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlar ile ilişkisi bulunan güvenlik sistemlerinin, bina otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler tarafından yapılabilecek her türlü kontrol ve kumanda işlemlerinin, yangın veya benzeri bir acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak acil durum kontrol işlemlerini hiçbir şekilde engellememesi gerekir.


Etkinliklerimiz
Bize Ulaşın