ANASAYFA » Makaleler » Yangın Algılama Kategorileri
YANGIN ALGILAMA KATEGORİLERİ

Yangın Algılama Sistemlerinde Koruma ve Kapsam Kategorilerinin Seçilmesi

Öncelikle tüm ilgili taraflara danıştıktan sonra, bir yangın algılama ve alarm sistemi tasarlarken verilecek ilk karar, sistemin amacını, binanın, içeriğinin ve iş sürekliliğinin korunup korunmadığının belirlenebilmesi açısından önemlidir. 
Otomatik yangın algılama sistemleri, can güvenliği (Kategori L) ve mülk koruması (Kategori P) şeklinde iki ana kategoriye ayrılmıştır. Otomatik yangın algılama kapsamına göre, bu iki kategori de daha sonra alt bölümlere ayrılmıştır.

Kategori M

Eğer bir binada otomatik yangın algılama sisteminin olmaması gerektiğine karar verilirse, o zaman sadece sirenlerden ve yangın ihbar butonlarından oluşan basit bir sistem yeterli olabilir. Bu tip bir sistem Kategori M sistemi olarak tanımlanmaktadır. Otomatik yangın algılama dedektörü içermeyen manuel bir sistemdir. 

Kategori L: Yaşamın Koruması

Bu sınıflandırma, yaşamın korunmasını, yani binalarda yaşayan insanların güvenliğini sağlamak içindir. Bir yangının algılamasını yapar, yangın alarmını başlatır ve bina sakinlerinin binadan kaçması için yeterli zaman sağlar.

Kategori L5: Korunan alan ve/veya dedektörlerin yeri, yangına karşı belirli bir güvenliğin sağlanmasını  karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, bir yangın mühendisliği çözümünde veya bir yangın riski değerlendirmesinde tanımlanabilir.

Kategori L4: Kaçış yollarını, dolaşım ve hava yolları gibi sirkülasyon alanlarını içeren kısımlarını kapsar.

Kategori L3: Kaçış yollarını ve kaçış yollarına açılan odaları kapsar (detektörler, kaçış yolu üzerindeki kapıya bitişik yerleştirilebilir).

Kategori L2: Kategori 3 sistemi tarafından korunan alanları ve yüksek yangın tehlikesi ve/veya yangın riski olduğu düşünülen diğer alanları kapsar. Kategori L2 sistemini tasarlayabilmek için öncelikle  tasarlamanın ilk adımı Kategori L3 sistemini tasarlamak gerekecektir. Daha sonra ise, korunmayan odalar veya boşluklarda da algılamanın yapılmasına veya detektör tipinin veya dedektör yerleşiminin değiştirilmesi gerektiğine karar verilir. Bir L3 sisteminin “Yüksek Riskli” alanları L2 olarak sınıflandırılır, bu nedenle eğer varsa tüm L3 dedektörlerini kapıların üstünden uzağa doğru vb. kaydırmanız gerekmez.

Kategori L1: Bina tamamında toplam koruma sağlar.


Kategori P: Mülkiyet Koruması 

Bu P kategorisinde mülkün ve içinde bulunan malzemenin korunmasını sağlamak için geliştirilmiştir. Amaç bir yangının otomatik olarak algılanmasını sağlamak ve yangın alarmını başlatmaktır. Bu kategoride itfaiyenin yangın yerine ulaşması sağlanır. (Yangın sinyallerinin bir Alarm Haber Alma Merkezine otomatik olarak iletilmesiyle olabilir).

•Kategori P2: Yüksek yangın tehlikesi olan veya yangından dolayı mülke zarar gelmesi veya iş sürekliliğinin aksaması riskinin yüksek olduğu yerleri kapsar. 

•Kategori P1: Bina tamamında toplam koruma sağlar.Etkinliklerimiz
Bize Ulaşın